Hände

Atget, Cartier-Bresson, Hockney, Kertész, Man Ray, Rinke, et al.

EXHIBITION Dec 12, 1985 — Feb 28, 1986